Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Ο τομ το σαλιγκάρι

στο χέρι μου

Κατασκευάζουμε δαχτυλόκουκλα 
 

Ο αριθμός 6

Μετράμε τους ήρωες της ιστορίας και συνθέτουμε τον αριθμό 6
1+1+1+1+1+1=6
 5+1=6
4+2=6
3+3=6
2+2+2=6
Τέλος ζωγραφίζουμε τους ήρωες της ιστορίας, τους μετράμε και γράφουμε τον αριθμό 6 όπως μπορούμε. 

Τομ το σαλιγκάρι

Αρχικά διαβάζουμε την ιστορία και στη συνέχεια τα παιδιά τοποθετούν τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά και αναδιηγούνται την ιστορία.
 

Το σαλιγκάρι

Καταγράφουμε τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με το σαλιγκάρι
και σχεδιάζουμε το ιστόγραμμα.