Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Το ασχημόπαπο

Αναδιήγηση του παραμυθιού

Περιγράφουμε τα συναισθήματα του ασχημόπαπου στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του παραμυθιού
και στη συνέχεια  ζωγραφίζουμε την αρχή, τη μέση και το τέλος της ιστορίας και την αναδιηγούμαστε.
Τέλος καταγράφουμε τη συνταγή του παραμυθιού (τίτλος, χαρακτήρες, τόπος, χρόνος, πρόβλημα και λύση).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου