Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Το σαλιγκάρι στην τέχνη

Wassily Kandinsky

Το γράμμα Σ,σ,ς

Αρχικά διαβάζουμε το γλωσσοδέτη του Σ,σ,ς και βρίσκουμε λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα αυτό. Στη συνέχεια γράφουμε το γράμμα Σ χρησιμοποιώντας το μαγικό μολύβι με το αόρατο μελάνι.
 Έπειτα κατασκευάζουμε το παζλ του Σ
http://krokotak.com/2017/05/7-elements-2-alphabets/
και γράφουμε το γράμμα Σ ενώνοντας  τις τελείες.
Παρατηρούμε τον πίνακα ζωγραφικής του Wassily Kandinsky,
color study: Squares with Concentric Circles
και αφού αναγνωρίσουμε τα γεωμετρικά σχήματα, που βλέπουμε σε αυτόν, κατασκευάζουμε το σαλιγκάρι, εμπνεόμενοι από τους ομόκεντρους κύκλους. Αρχικά σειροθετούμε τους κύκλους από το μικρότερο στο μεγαλύτερο,
κατασκευάζουμε το σαλιγκάρι τοποθετώντας τους κύκλους τον ένα μέσα στον άλλο και γράφουμε το γράμμα Σ,σ,ς και τη λέξη ''σαλιγκάρι'', όπως μπορούμε.


 

Το σαλιγκάρι στην τέχνη

Henri Matisse

Παρατηρούμε τον πίνακα του H. Matisse 
και αναγνωρίζουμε τα γεωμετρικά σχήματα που βλέπουμε σε αυτόν. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε το δικό μας σαλιγκάρι με την τεχνική του κολλάζ.
 

Το σαλιγκάρι στην τέχνη

Alexander Calder

Παρατηρούμε τον πίνακα του Alexander Calder,
αναφερόμαστε στο σύμβολο της σπείρας,  που βλέπουμε στον πίνακα και στο κέλυφος του σαλιγκαριού, αναγνωρίζουμε τα χρώματα, που βλέπουμε στον πίνακα και χρωματίζουμε το δικό μας σαλιγκάρι ακολουθώντας το μοτίβο των χρωμάτων.