Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Πως κατάφερε η Σταχτοπούτα να πάει στο χορό;

Αναδιήγηση της ιστορίας

Τα παιδιά αναδιηγούνται την ιστορία περιγράφοντας πως η Σταχτοπούτα κατάφερε να πάει στο χορό, χρησιμοποιώντας τις λέξεις ''αρχή'', ''μέση'' και ''τέλος''.
Τέλος ζωγραφίζουν πως κατάφερε η Σταχτοπούτα να πάει στο χορό.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου