Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Η Σταχτοπούτα

Αναδιήγηση παραμυθιού

Τα παιδιά τοποθετούν τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά και αναδιηγούνται την ιστρορία.
Τέλος γράφουν τη συνταγή του παραμυθιού.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου