Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Τα τρία γουρουνάκια

αναδιήγηση της ιστορίας

Καταγράφουμε τη συνταγή του παραμυθιού (τίτλος, χαρακτήρες, τόπο, χρόνο, πρόβλημα και λύση).
 Στη συνέχεια τοποθετούμε τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά και αναδιηγούμαστε την ιστορία.
Τέλος κατασκευάζουμε γουρουνάκι με τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
https://teachwithme.com/images/3_little_pigs_story_wheel.jpg
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου