Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Το ''Ναι'' και το ''Όχι''

Τοποθετούμε τους ήρωες στη σωστή χρονική σειρά και αντιστοχίζουμε σε κάθε έναν τη φράση και τη λέξη, που ταιριάζει.
Στη συνέχεια παίζουμε ένα κινητικό παιχνίδι με τις λέξεις ''Ναι'' και ''Όχι''. Μόλις σταματήσει η μουσική αγγίζουμε τη λέξη, που ακούμε.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου