Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Το ''Ναι'' και το ''Όχι''

Τοποθετούμε τους ήρωες στη σωστή χρονική σειρά και αντιστοχίζουμε σε κάθε έναν τη φράση και τη λέξη, που ταιριάζει.
Στη συνέχεια παίζουμε ένα κινητικό παιχνίδι με τις λέξεις ''Ναι'' και ''Όχι''. Μόλις σταματήσει η μουσική αγγίζουμε τη λέξη, που ακούμε.

 

Η ιστορία από την πλευρά των άλλων ηρώων

Επιλέγουμε έναν από τους άλλους δύο ήρωες και διηγούμαστε την ιστορία από τη δική τους οπτική.
 

Αναδιήγηση της ιστορίας

Τοποθετούμε τους ήρωες στη σωστή χρονική σειρά και αναδιηγούμαστε την ιστορία.
 

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Η κόκκινη κοτούλα 

Τέσσερις εποχές

Τοποθετούμε τις εποχές στη σωστή χρονική σειρά και σε κάθε εποχή αντιστοιχίζουμε τις εργασίας, που εκτελεί η κόκκινη κοτούλα και έχουν σχέση με τον κύκλο ζωής του σιταριού.