Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Ο κύκλος του νερού 

έλεγχος των όσων έχουμε μάθει

Κολάμε τις εικόνες στη σωστή σειρά και συμπληρώνουμε το σχετικό φύλλο εργασίας.
  http://www.sweetteaclassroom.com/2012/10/3-d-water-cycle-craft.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου